18April2021

NoviTravnik.info

Vi ste ovdje: Naslovnica NT Vijesti Općina Novi Travnik donirala 20.000 KM ugroženim općinama u BiH!

Općina Novi Travnik donirala 20.000 KM ugroženim općinama u BiH!

Štab CZ općine Novi Travnik na sjednici održanoj u proširenom sastavu 19.05.2014. godine razmotrio je stanje po pitanju porasta vodostaja rijeka na području općine kao i mjere koje su poduzete na zaštiti stanovništva i imovine. U cilju solidarizacije sa stanovništvom  koje je u BIH u proteklom periodu uslijed katastrofalnih poplava pretrpjelo velike štete Štab CZ donio je Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za ugrožene općine u BiH, u iznosu od 20.000 KM. Odlučeno je da će se po 10.000 KM dodijeliti dvjema općinama, jedna u Federaciji BIH i jedna u Republici Srpskoj.

Pored toga, odlučeno je da se 5.000 KM izdvoji za nabavku sredstava za rad ( čizama, rukavica, lopata i dr.) a koja će bi isplaćena na račun Crvenog križa, koji će izvršiti nabavku i distribuciju na poplavljena područja.

Kako bi se spriječile moguće zloupotrebe prilikom prikupljanja i distribucije pomoći Štab Civilne zaštite donio je Odluku o instaliranju tri punkta i to u prostorima Vatrogasnog doma, Centra za socijalni rad i Crvenog križa.

Svim aktivnostima koordinirati će Organizacioni tim Općine Novi Travnik u sastavu: Hamid Migalo, pomoćnik načelnika, Refik Đaja, v.d. tajnik Crvenog križa Novi Travnik i Mirjana Mehičić, direktorica Centra za socijalni rad.

Na prihvatnim mjestima bit će angažirani volonteri Crvenog križa, volonteri nevladinog sektora, djelatnici Općine i Centra za socijalni rad.

Građani se pozivaju da se u dane ponedjeljak, utorak i srijeda ( 19.,20. i 21.05. 2014.), u vremenu od 08 do 18 sati odazovu pozivu i na navedene punktove donesu hranu, higijenske potrepštine, alat i sl.

Sve dostavljeno na licu mjesta sortirati će volonteri, angažirani za ove svrhe a daljnja distribucija će biti vršena u koordinaciji sa Crvenim križem.

Građani Novog Travnika koje žele biti volonteri na sabirnim punktovima mogu se prijaviti kod pomoćnik načelnika Hamida Migala na broj 525 333.

Volonteri koji budu angažirani dužni su postupati po uputama Organizacionog tima.

Štab Civilne Zaštite razmotrio je i stanje vodosnabdijevanja na području općine i konstatirao da nije bilo obustave isporuke vode te da je voda zadovoljavajućeg kvaliteta.

Iz mjera predostrožnosti, građanima se ipak preporučuje prokuhavanje vode .

Štab Civilne zaštite dao je preporuku o prikupljanju novčanih sredstava zaposlenih u općinskoj administraciji, javnim ustanovama i preduzećima kojima je Općina osnivač na način da će svaki uposleni od ličnih primanja odvojiti dio sredstava za poplavom stradala područja.

Prikupljena sredstva bit će uplaćena na račun Crvenog križa.