18April2021

NoviTravnik.info

Vi ste ovdje: Naslovnica SBK Vijesti Ministarstvo obrazovanja SBK bira "političke školske savjetnike"?!?

Ministarstvo obrazovanja SBK bira "političke školske savjetnike"?!?

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB je gotovo cijeli mandat potrošilo baveći se donošenjem Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama,  pod izgovorom da će to dovesti do napretka u odgojno –obrazovnom radu.  Iako u SBK/KSB ne postoji pedagoški zavod kao jedina mjerodavna  institucija za unapređenje i nadzor u obrazovanju, postavljalo se pitanje ko će preuzeti obavezu i odgovornost da obavlja dužnost nadzora i savjetovanja.
Početni prijedlog Ministarstva bio je da to rade osobe koje za to nemaju kompetancije, a to su direktor i pedagog, što za Sindikate nije bilo prihvatljivo, obzirom da se direktori u školama biraju po političkoj liniji, a pedagog nema tu stručnu kopetanciju za nastavne predmete. Također, Sindikati su iskazali opravdanu bojazan i sumnju da se takav pristup može zloupotrijebiti za discipliniranje ne istomišljenika među nastavnicima i stručnim saradnicima od strane direktora kao rukovodnog a ne stručnog lica.
Šira radna skupina koju su činili određeni broj predstavnika Ministarstva, pedagoga škola, direktora škola i Sindikata, usaglasila je tekst Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika, gdje je pronađeno kompromisno riješenje po kome bi ocjenjivanje vršila komisija u školi od 5 članova i to: direktor, pedagog, izabrani predstavnik nastavničkog vijeća, izabrani predstavnik stručnog aktiva i izabrani predstavnik uže struke tj. srodnih aktiva, što je komisiji dalo dozu stručnosti ,te u njen rad uključilo i same nastavnike.
Po zahtjevu Ministarstva ,škole su trebale imenovati na stručnim organima predstavnike u komisije, a direktor članovima komisije izdati odgovarajuće rješenje.
Nakon imenovanja komisije su trebale da u skladu sa Pravilnikom izvrše ocjenjivanje i bodovanje nastavnika na propisanim obrascima, a svaku stavku bodovanja potkrijepiti materijalnim dokazom (certifikat, uvjerenje, priznanje, zahvalnica...).Za nastavnike i stručne saradnike, koji budu ispunjavali uvjete iz Pravilnika i s dovoljnim brojem bodova za zvanje školski savjetnik , direktor škole je trebao dostaviti dokumentaciju Ministarstvu.
Ministarstvo je trebalo  uvidom u dokumentaciju napravi listu kandidata, obaviti stručni razgovor s njima i obznaniti spisak onih koji dobivaju zvanje privremenog školskog savjetnika.
Umjesto toga, pojedini kandidati su pozvani na sastanak od strane Ministarstva gdje im je saopćeno da su izabrani za školskog savjetnika dok ostali kandidati nisu obavješteni da se to uopće radi.
Kada su saznali za neka imena, velika većina prosvjetnih radnika je ostala zaprepaštena, ni sami ne vjerujući da se obrazovanje može degradirati do ovog nivoa.
Na poziv nekih naših kolega saznali smo sljedeće:
·         U nekim školama nisu ni formirane komisije u skladu sa Pravilnikom nego je te komisije birao direktor, po sistemu poslušnosti i bliskosti, umjesto da to biraju stručni organi u školama. Nakon toga slao je prijedlog po sopstvenom izboru, a ne komisije
·         U nekim školama nije ni vršeno bodovanje po Pravilniku nego su na sjednicama nastavničkih vijeća predlagani kandidati
·         Mnogi kandidati nisu ni bili prijedlog ,nego su sami sebe predložili po dogovoru s političkim      strukturama, što im je unaprijed bilo obećano; za kandidate je predložen veći broj sadašnjih direktora
Na osnovu saznanja koji su nastavnici izabrani, ne postoji nikakva sumnja da je izbor vršen u okviru političkig krugova po liniji podobrnosti ili na prijedlog ravnatelja na osnovu sljedećeg:
·         Određeni broj izabranih je u bračnoj zajednici sa vjećnicima ili su i sami vjećnici
·         Pojedini izabrani su zastupnici u Skupštini
·         Određeni broj kandidata su bili kandidati za vjećnike i zastupnike na izbornim listama vladajućih stranaka
·         Pojedini su bivši direktori
·         Određeni pojedinci su bili ili su i dalje u određenim upravni odborima koje imenje Vlada
·         Pojedinci su na određeni način konektovani na Vlast putem rodbine u institucijama Vlade
·         Sumnja se da pojedini nemaju ni elementarni kriterij za izbor , tj. 11 godina radnog staža u obrazovanju
·         Znatan dio nema radnu biografiju , primjetnu po bilo čemu
U sjeni ovih negativnosti ostao je dio naših kolega koji su zaslužno izabrani ali su se našli u ovoj skupini ne svojim krivicom.
Izvan izbora ostali su nastavnici koji imaju zavidnu karijeru i poštovanje svojih kolega, a među njima ima i onih koji su:
·         Pisali džbenike i priručnike ili bili recenzenti
·         Mentori mlađim kolegama prilikom polaganja stručnog ispita
·         Kao mentori učenika osvajali značajna mjesta od općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa
·         Učenici pojedinih nastavnika su se pojavljivali i bili zapaženi čak i na olimpijadama
·         Za svoj nesebičan rad neki su dobivali priznanja od strane Ministarstva obrazovanja SBK
·         Jedan broj naših kolega je dobio priznaje za svoj rad od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
Sva ova priznanja su nebitna za Ministarstvo, jer je politička pripadnost, podobnost, poslušnost i servilnost jedino priznaje koje se ovdje vrednuje.
Temeljem navedenog, Koordinacioni odbor Sindikata obrazovanja na sastanku 04.02.2014.godine, usvojio je sljedeće stavovei zaključke:
1.       Sindikati ne prihvataju ovaj izbor školskih savjetnika i neće sarađivati s njima u bilo kakvoj daljnjoj implementaciji
2.       Tražimo da se u sve škole dostavi popis svih kandidata i onih koji su izabrani za savjetnike radi transparentnosi
3.       Zahtjevamo da ministarstvo obrazovanja obustavi daljnji proces i postupak vrati u okvire predviđene Pravilnikom
4.       Dogovor ministarstva i sindikata je bio da se Pravilnik ne primjenjuje dok se ne steknu uvjeti za njegovu primjenu( osnivanje pedagoškog odjela ili zavoda, isti uvjeti rada za sve djelatnike,  osiguravanje edukacije za sve djelatnike od strane ministarstva)
5.       Zahtjevamo da se ova procedura ponovi i obavi na javan i transparentan način, kako bi otklonili sve prethodno navedene negativnosti i vratili povjerenje u obrazovne institucije kojim su ovim činom potpuno izgubile kredibilitet
6.       Zahtjevamo da se održi zajednički sastanak sa svim kandidatima, te na jedan akademski način obavi razgovor. Uvjereni smo da će naše kolege između sebe izabrati najkvalitetnije , jer se međusobno najbolje poznaju. Kao akademski građani imaju  širok pogled i osjećaj društvene odgovornosti umjesto provincijske egocentričnosti, dovoljno morala i profesionalne etike da stučnost i osjećaj za opće dobro stave iznad malograđanštine
7.       Sindikati će nastaviti aktivnosti po ovom pitanju i na organima će donijeti konačnu odluku u vezi ovog , za prosvjetne radnike najvećeg i najsramnijeg  poniženja
8.       Ovaj izbor je već sada donio toliko štete, nezadovoljstva, nepovjerenja i tenzija da je rad na daljnjoj implementaciji  kontraproduktivan
 
Koordinacioni odbor se izvinjava onim kolegama koji su zaslužili da budu izabrani u zvanje školskog savjetnika, ali su postali žrtva politizacije obrazovanja radi ličnih i patijskih  interesa, te vjeruje da će u ponovljenoj proceduri biti opet izabrani.
Iako je Okvirnim zakonom o osnovnoj i srednjoj školi u Bosni i Hercegovini zabranjen politički uticaj na obrazovni sistem, Vlasti u kontinuitetu biraju političke upravne/školske odbore, kako bi posredstvom njih birali političke direktore.
Nakon političkih direktora biraju se i podobni zaposlenici izigravajući konkuse i kriterije za prijem zaposlenika, a evo sad smo dobili i „političke školske savjetnike“.
Je li to evropski put? - Stoji u informaciji sa zaključkom koji smo dobili od Koordinacionog odbora Sindikata obrazovanja SBK/KSB